Mijn huis verkoop ik zelf

In gesprekken over huizen verkopen komt vaak deMijn huis verkoop ik zelf vraag aan de orde of je als huiseigenaar al of niet zelf je huis gaat verkopen. Voor een deel is het een kwestie van spraakgebruik, maar het blijft mij toch altijd vreemd in de oren klinken: want iedereen verkoopt toch zelf zijn huis?

Wel of geen hulp

Natuurlijk weet ik dat er met zelf je huis verkopen meestal wordt bedoeld dat er geen makelaar wordt ingeschakeld. Toch vind ik het een wat vreemde koppeling: het lijkt te zeggen dat iemand die wèl een makelaar in de arm neemt niet zelf zijn huis verkoopt. Dit laatste blijkt in de praktijk inderdaad nogal eens de manier te zijn waarop het uitpakt, met teleurstelling en ontevredenheid tot gevolg.

Jij verkoopt jouw huis

Natuurlijk, als je een makelaar inschakelt dan wil je er van uit kunnen gaan dat hij of zij een heleboel werk van je gaat overnemen en dat op een professionele manier gaat doen. Met deskundigheid, vakkundigheid, hard werken en niet te vergeten een goede terugkoppeling. Dat geldt overigens niet alleen voor de hulp van een makelaar, maar dat geldt ook voor de woningstyliste, aannemer of klusbedrijf en de financieel adviseur. Maar toch ben en blijf jij als eigenaar verantwoordelijk voor het door jou zelf gewenste eindresultaat: de verkoop van je huis.

Informatie

Daarom is het noodzakelijk dat je je voldoende verdiept in de materie. Niet om alle details te kennen, maar wel om te kunnen beoordelen door welke mensen je je gaat laten helpen en om te kunnen beoordelen of ze hun werk goed doen. Je moet daarom aan deze mensen vooral veel vragen kunnen stellen en dat lukt alleen als je voldoende basiskennis en -informatie hebt.

Afhankelijkheid

Je bent afhankelijk van de kwaliteit en de inzet van de mensen die je inhuurt voor ondersteuning. Zorg er voor dat die afhankelijkheid niet te groot wordt en dat je zelf aan het roer blijft staan van jouw(!) project “zelf je huis verkopen”. Op het moment dat je zelf geen enkele kennis hebt over wat er bij de verkoop van je huis komt kijken, maak je jezelf te afhankelijk van anderen die de kennis en kunde wel zeggen te hebben. Hoe moet je nagaan of ze die kennis en kunde inderdaad hebben als je er zelf niets van weet?

Eigen kennis

Zorg dus voor voldoende eigen kennis en informatie en investeer daar in. Een goede financieel adviseur, woningstyliste of makelaar zal het weten te waarderen dat je jezelf goed hebt voorbereid en dat je een duidelijk plan voor ogen hebt. Wij praten graag met mensen die goed weten waar het verkopen van een huis over gaat. Hierdoor worden de wederzijdse verwachtingen en afspraken alleen maar duidelijker en de kans op een succesvolle samenwerking en een vlotte verkoop groter.

Tip

De E-boeken “Hoe verkoop ik mijn huis met succes” zijn een goede investering om kennis, informatie en tips te vergaren en jezelf goed voor te bereiden op de verkoop van je huis en op gesprekken daarover. Vraag daarom alvast de GRATIS introductie aan, rechtsboven op deze pagina. Ik wens je veel leesplezier!

loading
×